Domenii de expertiză

Dreptul construcțiilor

Dreptul construcțiilor reprezintă principala noastră specializare. Într-un domeniu în continuă schimbare și dezvoltare, echipa noastră este la curent cu tendințele interne și internaționale, obținând rezultate importante pentru clienți în proiecte complexe în legătură cu contracte FIDIC și NEC.

Oglindă & Partners oferă soluții clare, orientate spre business pentru succesul oricărui proiect de construcții, în subdomenii precum infrastructură, construcții civile și industriale, monumente istorice și altele.

Suntem alături de clienții noștri din faza precontractuală (proceduri de licitație publică sau negociere de contracte), urmărind evoluția proiectului pe toată durata executării lui, până la finalizare, inclusiv prin asistență și reprezentare în instanță sau arbitraj pentru dispute apărute în legătură cu aceste contracte.

Serviciul de management al contractelor de construcții reprezintă cel mai complex și integrat serviciu oferit de societatea noastră în care, în funcție de implicațiile fiecărui proiect în parte, colaborăm cu specialiști tehnici pentru a asigura acoperirea tuturor aspectelor relevante pentru succesul proiectului.

Consilierea strategică a profesioniștilor din domeniul construcțiilor reprezintă un important avantaj al oricărui om de business care își dorește succesul. Pentru clienții noștri suntem parteneri și consilieri de business, dincolo de simplul suport juridic oferit pentru fiecare aspect al business-ului.

În ultimii ani am consiliat, asistat și reprezentat clienți în proiecte și dispute complexe în urma cărora am câștigat pentru clienții noștri milioane de euro, în proiecte de infrastructură feroviară și rutieră, energie, construcții industriale și proiecte de reabilitare și consolidare clădiri monumente istorice.

Din dorința de promova o viziune modernă și flexibilă în materia construcțiilor, considerăm acțiunile de comunicare publică și de colaborare cu mediul de afaceri ca fiind o prioritate, iar în acest sens suntem implicați activ, prin organizarea și participarea unora dintre cele mai importante evenimente în domeniul construcțiilor.

Expertiza noastră în acest domeniu include:

Faza precontractuală

 • analiză Documentație de Atribuire pentru identificarea riscurilor și a posibilelor costuri și/sau metode de limitare a acestora;
 • asistență în pregătirea Ofertei, cu privire la aspectele contractuale, în corelare cu riscurile și cerințele Documentației de Atribuire, inclusiv analiză și consiliere cu privire la Condițiile (Speciale) de Contract și pregătirea unei propuneri de Program de Lucru, în funcție de activitățile/ cantitățile de executat și resursele disponibile;
 • consiliere juridică, tehnică și economică prin analize comparative a pieței, stabilirea cu caracter informativ a „prețului confidențial”, eficientizarea și optimizarea Ofertei;
 • informare continuă referitoare la modificări legislative în domeniile de interes;

Faza contractuală

 • asistență curentă pentru administrarea corectă a aspectelor contractuale, inclusiv corespondența regulată, identificarea în timp real a riscurilor / oportunităților;
 • revizuirea și actualizarea Programului de Lucru / Graficului de Execuție folosind programe dedicate;
 • consiliere cu privire la modul optim de tratare a riscurilor / oportunităților;
 • participare la ședințele de progres lunare;
 • consiliere cu privire la modalități de optimizare a timpului de execuție și/sau a costurilor prin raportare la graficul de execuție și modul concret de derulare a aspectelor contractuale;
 • consiliere cu privire la abordarea optimă a riscurilor / oportunităților în perioada derulării contractului;
 • consultanță, asistență și reprezentare în relația directă cu Inginerul/Managerul de Proiect, Beneficiarul sau alte entități implicate în derularea Contractului, inclusiv prin întâlniri, negocieri, întocmirea de documente specifice;
 • informare continuă referitoare la modificări legislative în domeniile de interes;
 • consiliere și asistență în îmbunătățirea procedurilor de lucru și a întocmirii și păstrării  jurnalelor de șantier;

Revendicări

Revendicările antreprenorului
 • pregătirea notificărilor aferente, în termenele contractuale și în conformitate cu cerințele aplicabile;
 • identificarea argumentelor tehnice și juridice pentru susținerea revendicărilor și a documentelor și probelor aferente;
 • pregătirea detalierii revendicărilor, cu fundamentarea îndreptățirii contractuale și a cuantumului solicitat (analiza de timp și costuri / profit);
 • pregătirea răspunsurilor suplimentare solicitate de Inginer / Supervizor;
Revendicările beneficiarului
 • analiza detalierii revendicărilor cu identificarea modului optim de abordare;
 • identificarea argumentelor tehnice și juridice pentru susținerea revendicărilor, precum și a documentelor și probelor aferente;
 • pregătirea răspunsurilor suplimentare solicitate de Inginer/Supervizor;

Dispute

Adjudecare
 • analiza cazului și consilierea cu privire la abordarea optimă;
 • identificarea strategiei optime și coroborarea argumentelor tehnice și juridice în vederea susținerii pretențiilor solicitate sau, după caz, în vederea combaterii pretențiilor Beneficiarului;
 • pregătirea Documentelor de Poziție, cu fundamentarea îndreptățirii contractuale și a cuantumului solicitat (analiza de timp și costuri/profit), sau
 • pregătirea Documentelor de Răspuns a Antreprenorului și a rapoartelor de combatere a Documentelor de Poziție ale Beneficiarului;
 • participare în Audieri;
 • pregătirea altor rapoarte suplimentare solicitate de Comisia de Adjudecare a Disputelor;
Acord amiabil
 • identificarea punctelor forte / slabe ale Antreprenorului / Beneficiarului;
 • identificarea opțiunilor disponibile și identificarea variantelor acceptabile / optime de negociere;
 • identificare punctelor de referință pentru negociere;
 • asistarea/ reprezentarea Antreprenorului în negocieri;
Arbitraj și/sau instanță
 • analiza cazului și consilierea Antreprenorului cu privire la abordarea strategică optimă;
 • pregătirea actelor procesuale relevante;
 • adaptare strategică prin raportare la obiectul litigiului: întârzieri, lucrări suplimentare, garanții, organizarea executării contractului etc.

Bazil Oglindă

„De la idee la acțiune și la rezultat, cu integritate. Uneori nici clientul nu îndrăznește să viseze la succesul pe care l-ar putea obține dintr-un litigiu. De aceea noi, ca avocați, trebuie întotdeauna să luptăm să obținem chiar mai mult decât ceea ce l-ar mulțumi pe client, pentru că așa îi arătăm respectul, încrederea și valoarea noastră ca profesioniști. Sperăm să atingem acest deziderat și pe viitor cel puțin în aceeași măsură ca până acum.”

Bazil a fondat Oglindă & Asociații în 2015 din dorința de a aduce pe piața serviciilor juridice din România o prestație unică, complexă, personalizată, orientată spre client și spre nevoile lui. Avocat din 1998, experiența acumulată îl recomandă ca un excelent strateg, având capacitatea de a gândi soluții inovatoare pentru cele mai complexe probleme de drept și de business.

Arbitru și vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, arbitru al International Chamber of Commerce și al altor curți de arbitraj la nivel mondial, Bazil și-a completat experiența de avocat cu cea de soluționare a disputelor în calitate de arbitru, fiind numit în numeroase dosare de dreptul construcțiilor, drept comercial și drept civil.

Rolul de formator pe care îl are în cadrul echipei, îl exercită și în calitate de conferențiar universitar doctor în cadrul Universității Româno-Americane, unde predă drept civil și drept procesual civil.

Activitatea sa publicistică materializată prin numeroase lucrări științifice se completează cu numeroasele opinii legale pe care le-a emis și susținut în calitate de expert în drept privat român în fața instanțelor sau curților de arbitraj internaționale.

Claudiu Andreescu

„Detaliile fac diferența! Atenția, analiza temeinică, înțelegerea în profunzime a aspectelor tehnice ale unui proiect sau dosar sunt atuurile care fac diferența în gândirea strategiei clientului sau a dosarului.”

Claudiu este avocat din 1998 și partener al Oglindă & Asociații din 2015. Coordonează unele dintre cele mai importante și complexe proiecte în domeniul construcțiilor și achizițiilor publice, fiind direct implicat atât în zona de consultanță de business cât și în asistența și reprezentarea clienților în fața instanțelor sau a curților de arbitraj.

În prezent, unul din domeniile de interes pentru Claudiu a devenit implementarea GDPR la companiile Românești. În acest sens, este la curent cu provocările pieței referitoare la conformarea cu condițiile GDPR și oferă consultanță de business pentru mari companii din România.

Eugen Sârbu

„Pentru mine, ca avocat, fiecare caz este special și reprezintă o nouă provocare. Mă implic cu pasiune și devotament pentru a le oferi clienților cele mai bune soluții astfel încât, la final, să avem împreună satisfacția că am reușit și că putem merge mai departe.”

Eugen este specializat în dreptul construcțiilor, achiziții publice, drept administrativ, dreptul mediului și drept contractual. În aceste domenii a administrat dosare complexe, în care cheia succesului a reprezentat-o viziunea sa strategică și abilitatea de a îmbina dreptul român cu dreptul Uniunii Europene.

În domeniul arbitrajului comercial internațional, Eugen a absolvit cursurile ICC Paris Academy și Masterul de Arbitraj Internațional al Universității din București, iar ca avocat a asigurat reprezentarea clienților în litigii arbitrale de drept contractual și de dreptul construcțiilor.

În prezent, Eugen este Doctorand al Universității din București cu specializarea Drept Privat Român, fiind autorul mai multor publicații și cercetări științifice.

Andrada Tarmigan

„Competențele temeinice completate de motivație pot conduce orice proiect la succesul dorit! Atingerea rezultatului dorit de client și uneori chiar mai mult de atât reprezintă cea mai importantă satisfacție a avocatului, câștigând în același timp încrederea clientului în valoarea muncii prestate.”

Andrada este specializată în domeniile dreptului construcțiilor, achiziții publice, proprietate intelectuală, arbitraj comercial și litigii. Experiența dobândită până în prezent s-a concretizat prin contribuția semnificativă adusă în cadrul unor importante proiecte în domeniul achizițiilor publice privind contracte de utilități publice și construcții.

Absolvență a Facultății de Drept din cadrul Universității din București și a Faculty of Business Administration din cadrul Academiei de Studii Economice, Andrada și-a completat pregătirea profesională prin urmarea studiilor în cadrul Masterului de Arbitraj Internațional al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

De asemenea, Andrada este traducător autorizat română-engleză, oferind suportul de traduceri juridice pentru lucrările avocațiale și științifice.