23 septembrie 2017

Conferința – Proprietatea Intelectuală în Economia Digitală pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

În perioada 21-22 septembrie 2017, avocații Oglindă & Asociații au participat la Conferința Sub-regională “Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)” (Proprietatea Intelectuală în Economia Digitală pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii), organizată de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), în colaborare cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Universitatea Româno-Americană.

În cadrul Conferinței au participat în calitate de vorbitori reprezentanți ai OMPI, reprezentanți ai Oficiilor de Proprietate Intelectuală din Polonia, Ungaria, Slovacia, Serbia și Republica Moldova, experți internaționali, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și ai societății civile care desfășoară activități în domeniu, precum și ai mediului academic și mediului de afaceri din București și din țară.

Conferința a abordat tema impactului proprietății intelectuale, înglobând dreptul de autor și drepturile conexe pe de o parte, și proprietatea industrială pe de altă parte, asupra economiei digitale din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii, adresându-se astfel atât specialiștilor din domeniul PI, cât și antreprenorilor. Avocații echipei Oglindă & Asociații, specialiști în sfera proprietății intelectuale, au avut ocazia să afle noutăți relevante și importante cu privire la întrepătrunderea dintre domeniul PI și economia digitală și rolul proprietății intelectuale în era digitală.

Trăim într-o eră digitală în care proprietatea intelectuală este unul dintre instrumentele cu impact major asupra situației economice a României. Cercetarea și inovarea, un domeniu strategic pentru dezvoltare economică și pentru progres, se află într-o strânsă legătură cu domeniul proprietății intelectuale.

Dintre temele principale dezbătute în cadrul conferinței amintim:

  • Proprietatea Intelectuală și Publicitatea
  • Economia Digitală – un concept și o strategie pentru viitor
  • Internet – publicitatea digitală, drepturi de imagine și nu numai, folosința publicității imagistice, de voce și video. Parodia și libertatea de exprimare
  • Rolul și Importanța PI pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii în Era Digitală
  • Directiva Uniunii Europene asupra Drepturilor de Autor