22 noiembrie 2017

Cum îi reduci angajatului salariul cu 20% daca OUG 79/2017 nu mai produce efecte?

Se transferă contribuțiile sociale şi de sănătate din sarcina angajatorului în cea a angajatului începând cu data de 01 ianuarie 2018, conform OUG nr.79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2005 privind Codul fiscal. Măsura ar conduce pe de-o parte la scăderea cheltuielilor angajatorilor cu forța de muncă, pe de altă parte va genera multă nemulțumire în rândurile angajaților deoarece aceștia ar urma să se vadă cu salariile nete diminuate semnificativ.

Firmele care își doresc angajați loiali și eficienți, având în vedere și faptul că fondul bugetat pentru salarii calculat potrivit actualelor prevederi legale ar rămâne oricum necheltuit după intrarea în vigoare a noilor prevederi, au anunțat deja că au în vedere măsuri compensatorii pentru angajați.

Guvernul a decis să dea un imbold angajatorilor încă indeciși să rezolve această dilemă și prin OUG 82/2017 a modificat legea dialogului social obligându-i pe aceștia să poarte negocieri cu angajații în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie “pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017” – citat din art. VII alin. 1 din OUG 82/2017.

Angajatorii nu sunt obligați de nicio prevedere legală să acorde compensații de vreun fel, dar dacă vor decide să o facă, există doar două variante concrete: fie se vor oferi angajaților bonificații lunare de natură să acopere sau măcar să atenueze pierderea, fie se vor semna cu aceștia acte adiționale la contractele de muncă prin care vor majora salariile.

Ar fi prevăzător de analizat soluția cea mai bună de compensare ținând cont de posibilitatea, cât se poate de reală de altfel, ca OUG 79/2017 să nu intre deloc în vigoare la 01 ianuarie 2018 sau să își înceteze ulterior aplicabilitatea. Poate nu ar fi rău de luat în calcul nici faptul că măsura aparent liberală a fost decisă de un Guvern socialist și că este posibilă o revenire la impozitarea muncii și în sarcina angajatorilor, cumulat cu cea a angajaților decisă prin actuala ordonanță.

Din această perspectivă, soluția optimă de compensare este acordarea de bonificații, acestea având caracter temporar și putând fi retrase oricând. Din păcate, soluția nu e viabilă practic decât în cazul companiilor cu puțini angajați.

Pentru companiile mari, opțiunea evidență este cea a majorării salariului prin semnarea de acte adiționale la contractele de muncă. Dacă OUG 79/2017 își va înceta aplicabilitatea ori Guvernul va decide ulterior că este cazul să pună taxă pe muncă și în sarcina angajatorilor, aceste companii se vor afla într-o situație complet defavorabilă, în sensul că au majorat deja salariile angajaților și vor fi nevoite să achite contribuțiile sociale salariale la un nivel superior, evident cu depășirea fondului de salarii bugetat.

Pentru a limita aceste efecte credem că la încheierea actelor adiționale la contractele de muncă existente ar trebui prevăzut că salariul brut se va majora cu cota de contribuție pe care, în vechea reglementare, angajatorul o datora pentru angajat bugetelor de asigurărilor sociale, iar acest act adițional să intre în vigoare la data intrării în vigoare a OUG 79/2017, respectiv la data de 01 ianuarie 2018 dacă nu va opera prorogarea acestui termen. De asemenea, pentru a preveni efectele negative ale eventualei reveniri la reglementarea potrivit căreia contribuțiile sociale se achită de către angajator, este util de menționat în cuprinsul actului adițional că acesta va produce efecte pe perioada existenței prevederilor OUG 79/2017, respectiv pe perioada obligativității achitării contribuțiilor sociale de către angajat, orice modificare legislativă contrară ducând la încetarea prevederilor actului adițional. Și tot aici, e de menționat că textul ar trebui foarte bine gândit, astfel încât să fie acoperitor și pentru ipoteza suprataxării muncii în viitor și la angajator, dar astfel încât să nu intre în conflict nici cu prevederile uneori absurd de restrictive ale legislației muncii.

Simona Reithofer

Claudiu Andreescu