16 octombrie 2017

10 ani de la aderarea României la UE. Dreptul european al contractelor. Observații doctrinare și empirice

Ipoteze ale aplicării unor teorii consacrate în sistemul de common law prin raportare la principiile dreptului european al contractelor

Bazil Oglindă, arbitru și Managing Partner al Oglindă&Asociații va aduce în discuție Ipoteze ale aplicării de către judecător/arbitru a teoriilor ”No oral Modification” și ”Promissory Estoppel” consacrate în principiile dreptului european al contractelor în cadrul conferinței internaționale ”10 ani de la aderarea României la UE. Dreptul european al contractelor. Observații doctrinare și empirice”, pe 23 octombrie 2017.

Conferința, aflată la a doua ediție, organizată de Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) şi MEPLI – Maastricht European Private Law Institute din cadrul Maastricht University în parteneriat cu ARDAE – Asociația română de drept și afaceri europene, Editura Intersentia Asociatia și Forumul Judecătorilor din România la Academie Română, este dedicată problemelor curente din dreptul european al contractelor. Vorbitorii vor aduce observații de natură doctrinară și empirică după o evaluare in extenso a parcursului juridic al României după un deceniu de la aderarea la Uniunea Europeană.

În prima ediție a conferinței, Bazil Oglindă a trecut în revistă ipotezele în care părțile invocă în fața instanțelor române doctrine consacrate la nivel european, cu precădere în sistemul de common law: ”Ținând cont de faptul că de cele mai multe ori părțile nu anticipează o trimitere expresă la aceste teorii în contract și că, judecătorii/arbitrii sunt obligați să se pronunțe asupra tuturor motivelor de fapt și de drept pe care părțile le invocă, este necesar a fi clarificat în ce măsură instanța/tribunalul arbitral și-ar putea întemeia soluția pe ele. Lucrarea tratează în ce circumstanțe poate judecătorul/arbitrul să aplice anumite teorii consacrate în sistemul de common law și acceptate la nivel european și care ar fi ipotezele și reperele pe care aceștia le-ar avea în vedere pentru motivarea în drept a soluției lor”.

Aflați mai multe informații despre conferință, tematică și vorbitorii care vor dezbate problemele actuale din dreptul european al contractelor accesând http://www.csde.ro/?p=3174#more-3174