Articles & Events

LATER EDIT: OG 15/2021 – ce se schimbă? Cum și pentru cine se ajustează prețurile materialelor de construcții? Ordonanța Guvernului, inutilă pentru proiectele majore?

03 September 2021 | Oglinda & Partners

Astăzi, 3 septembrie 2021, intră în vigoare Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu impact asupra contractelor de achiziție publică de lucrări prin ajustarea prețului raportat la creșterea prețului materialelor de construcții. OG 15/2021 (varianta publicată în M. Of.) aduce câteva modificări față de proiectul ordonanței analizat în articolul de mai jos, însă, în continuare, nu....

Managementul profesionist al contractelor de construcții

24 March 2021 | Oglinda & Partners

I. Introducere Managementul de contract în piața de construcții înglobează un efort complex de anticipare a riscurilor, gestionare a resurselor și comunicare eficientă, prin care se urmărește implementarea unei discipline contractuale. La polul opus se află haosul contractual, care intervine atunci când partenerii de contract nu au în vedere decât scopul lor imediat, comunică ineficient sau deloc și își planifică....

Remediile în achiziții publice

09 February 2021 | Oglinda & Partners

I. Introducere Legea nr. 101/2016 reglementează remediile și căile de atac în achiziții publice, în concordanță cu Directiva europeană 89/665/CEE. Legiuitorul român a acordat persoanelor interesate accesul la două căi de acces la justiție: calea administrativ-jurisdicțională și calea judiciară, stabilind reguli care să asigure o rezolvare rapidă și justă a neregularităților ivite în cadrul procedurii de atribuire a contractelor publice.....

Insolvență: Contract de leasing reziliat. Mai plătim rate?!

17 January 2021 | Oglinda & Partners

1. Aspecte generale Rezilierea este un mod de încetare a contractului ce intervine în cazul în care o parte nu își execută obligațiile în mod culpabil. Legislația în materia contractului de leasing[1] prevede faptul că acesta încetează în cazul în care utilizatorul nu plătește două luni consecutive, în mod culpabil, obligația de plată a ratei de leasing. Instrumentul rezilierii este....

Red Alert: Unusual Clauses in FIDIC Contracts

01 October 2020 | Oglinda & Partners

Abstract The objective of this paper is to place unusual clauses, as defined by art. 1203 Romanian Civil Code[1], in the context of FIDIC contracts for the purpose of analyzing the legal consequences of certain imbalanced clauses in construction contracts concluded between private Contractors and public Contracting Authorities. The purpose of this paper is two-fold: it aims to present the....

Transferul de întreprindere și protecția salariaților

18 September 2020 | Oglinda & Partners

Ce reprezintă transferul de întreprindere? Conceptul de transfer de întreprindere a fost reglementat la nivelul Uniunii Europene prin Directiva 77/187/CEE[1] adoptată în februarie 1977 care urmărea uniformizarea legislațiilor statelor membre cu scopul de a asigura o protecție unitară a salariaților în contextul tranzacțiilor care implică transferuri de întreprindere. Directiva a fost de-a lungul timpului modificată prin interpretările date de Curtea....

Prematuritatea – o excepție precoce

13 August 2020 | Oglinda & Partners

 Partea I – prematuritate vs inadmisibilitate în procedura arbitrală „Încheierea de către părți a contractelor FIDIC atrage după sine parcurgerea procedurilor prealabile, iar neîndeplinirea acestora generează de multe ori dispute în arbitraj. În ce fel ar trebui acestea soluționate? Respinse ca premature sau inadmisibile? În ce măsură este prematuritatea o excepție de ordine publică sau de ordine privată? Maniera în....

Anything you say can and will be used against you!

12 August 2020 | Oglinda & Partners

– the paradigm of construction contract management –     This is not only a catch phrase in blockbusters, but also a strategy applied by your contractual partner as soon as he becomes your dispute adversary. And when digging through 2, 3 or 5 years of contractual correspondence, be sure that he will be able to find something to catch....

O&P recunoaște valoarea inovației și perseverenței promovându-l pe Eugen Sârbu ca partener în cadrul societății

03 July 2020 | Oglinda & Partners

Anul 2019 a reprezentat un an de succes pentru firma Oglindă&Partners, dar mai ales pentru clienții săi din domeniul construcțiilor, achizițiilor publice și arbitrajului comercial. Un om cheie pentru aceste reușite ale clienților noștri a fost Eugen Sârbu. El este specializat în arbitraj comercial și achiziții publice, coordonând acest departament în ultimii 3 ani. Printre clienții asistați se numără jucători....

Ghid angajatori şi angajaţi privind şomajul tehnic în contextul coronavirusului SARS-CoV-2

24 March 2020 | Oglinda & Partners

Guvernul a aprobat în ședința din 18.03.2020 Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Actul normativ reglementează, printre altele, condițiile pentru intrarea în șomaj tehnic. Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, pentru....

1 2 3 5